Home Assistant - powiadamianie o otwartym oknie gdy temperatura spada

Home Assistant - powiadamianie o otwartym oknie gdy temperatura spada

Zdarza się Wam w okresie wiosennym/jesiennym, zapomnieć zamknąć okno gdy słońce już zachodzi i robi się zimno? Mnie niestety bardzo często! 

O nie, znowu zmarły mi stopy! Postanowiłem z tym skończyć - przecież tak być nie może! ;) Zrobiłem szybką automatyzację, która powiadomi mnie o nie zamkniętych oknach na głośniki Google gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 16 stopni - oczywiście tylko wtedy kiedy jesteśmy w domu.

Automatyzacja prosta

Po prostu ma mnie powiadomić, że mam nie zamknięte okna i warto to zrobić.

Kod Node-RED:

[
  {
    "id": "406208bc.d24e48",
    "type": "server-state-changed",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Wather Out <16",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "exposeToHomeAssistant": false,
    "haConfig": [
      {
        "property": "name",
        "value": ""
      },
      {
        "property": "icon",
        "value": ""
      }
    ],
    "entityidfilter": "sensor.weather_tmp",
    "entityidfiltertype": "exact",
    "outputinitially": false,
    "state_type": "num",
    "haltifstate": "16",
    "halt_if_type": "num",
    "halt_if_compare": "lt",
    "outputs": 2,
    "output_only_on_state_change": true,
    "x": 260,
    "y": 1260,
    "wires": [
      [
        "39e3ef2b.e4088"
      ],
      []
    ]
  },
  {
    "id": "fd8511a5.2ac27",
    "type": "api-current-state",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Awesome w domu?",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "outputs": 2,
    "halt_if": "home",
    "halt_if_type": "str",
    "halt_if_compare": "is",
    "override_topic": false,
    "entity_id": "group.awesome_people",
    "state_type": "str",
    "state_location": "payload",
    "override_payload": "msg",
    "entity_location": "data",
    "override_data": "msg",
    "blockInputOverrides": false,
    "x": 890,
    "y": 1420,
    "wires": [
      [
        "880cd931.ca6f28",
        "2ff487d5.38c478"
      ],
      []
    ]
  },
  {
    "id": "459eb74.78ff548",
    "type": "api-current-state",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Balcony window open?",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "outputs": 2,
    "halt_if": "on",
    "halt_if_type": "str",
    "halt_if_compare": "is",
    "override_topic": false,
    "entity_id": "binary_sensor.balcony_window",
    "state_type": "str",
    "state_location": "payload",
    "override_payload": "msg",
    "entity_location": "data",
    "override_data": "msg",
    "blockInputOverrides": false,
    "x": 580,
    "y": 1340,
    "wires": [
      [
        "77b6cf1b.9f241"
      ],
      [
        "f505d13e.4b933"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "880cd931.ca6f28",
    "type": "api-call-service",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Zimno zamknij okno!",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "debugenabled": false,
    "service_domain": "tts",
    "service": "google_translate_say",
    "entityId": "media_player.mini_hallway",
    "data": "{\"message\":\"Zimno zamknij okno!\",\"language\":\"pl\"}",
    "dataType": "json",
    "mergecontext": "",
    "output_location": "payload",
    "output_location_type": "msg",
    "mustacheAltTags": false,
    "x": 1100,
    "y": 1360,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "f505d13e.4b933",
    "type": "api-current-state",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Balcony door open?",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "outputs": 2,
    "halt_if": "on",
    "halt_if_type": "str",
    "halt_if_compare": "is",
    "override_topic": false,
    "entity_id": "binary_sensor.balcony_door",
    "state_type": "str",
    "state_location": "payload",
    "override_payload": "msg",
    "entity_location": "data",
    "override_data": "msg",
    "blockInputOverrides": false,
    "x": 580,
    "y": 1420,
    "wires": [
      [
        "77b6cf1b.9f241"
      ],
      [
        "ac55368.e5869c8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "ac55368.e5869c8",
    "type": "api-current-state",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Office window open?",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "outputs": 2,
    "halt_if": "on",
    "halt_if_type": "str",
    "halt_if_compare": "is",
    "override_topic": false,
    "entity_id": "binary_sensor.office_window",
    "state_type": "str",
    "state_location": "payload",
    "override_payload": "msg",
    "entity_location": "data",
    "override_data": "msg",
    "blockInputOverrides": false,
    "x": 580,
    "y": 1500,
    "wires": [
      [
        "77b6cf1b.9f241"
      ],
      [
        "b47fabe4.0decd8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "b47fabe4.0decd8",
    "type": "api-current-state",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Bedroom window open?",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "outputs": 2,
    "halt_if": "on",
    "halt_if_type": "str",
    "halt_if_compare": "is",
    "override_topic": false,
    "entity_id": "binary_sensor.bedroom_window",
    "state_type": "str",
    "state_location": "payload",
    "override_payload": "msg",
    "entity_location": "data",
    "override_data": "msg",
    "blockInputOverrides": false,
    "x": 570,
    "y": 1580,
    "wires": [
      [
        "77b6cf1b.9f241"
      ],
      []
    ]
  },
  {
    "id": "77b6cf1b.9f241",
    "type": "trigger",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "op1": "",
    "op2": "",
    "op1type": "nul",
    "op2type": "payl",
    "duration": "5",
    "extend": true,
    "units": "s",
    "reset": "",
    "bytopic": "all",
    "name": "",
    "x": 860,
    "y": 1360,
    "wires": [
      [
        "fd8511a5.2ac27"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "88c129cd.7c08a8",
    "type": "api-call-service",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Zimno zamknij okno!",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "debugenabled": false,
    "service_domain": "tts",
    "service": "google_translate_say",
    "entityId": "media_player.office",
    "data": "{\"message\":\"Zimno zamknij okno!\",\"language\":\"pl\"}",
    "dataType": "json",
    "mergecontext": "",
    "output_location": "payload",
    "output_location_type": "msg",
    "mustacheAltTags": false,
    "x": 1100,
    "y": 1520,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "2ff487d5.38c478",
    "type": "trigger",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "op1": "",
    "op2": "",
    "op1type": "nul",
    "op2type": "payl",
    "duration": "5",
    "extend": true,
    "units": "s",
    "reset": "",
    "bytopic": "all",
    "name": "",
    "x": 900,
    "y": 1520,
    "wires": [
      [
        "88c129cd.7c08a8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "39e3ef2b.e4088",
    "type": "api-current-state",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Temperature weather <16",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "outputs": 2,
    "halt_if": "16",
    "halt_if_type": "num",
    "halt_if_compare": "lt",
    "override_topic": false,
    "entity_id": "sensor.weather_tmp",
    "state_type": "str",
    "state_location": "payload",
    "override_payload": "msg",
    "entity_location": "data",
    "override_data": "msg",
    "blockInputOverrides": false,
    "x": 550,
    "y": 1260,
    "wires": [
      [
        "459eb74.78ff548"
      ],
      []
    ]
  },
  {
    "id": "9e338ba4.b10d78",
    "type": "server-state-changed",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Awesome w domu",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "exposeToHomeAssistant": false,
    "haConfig": [
      {
        "property": "name",
        "value": ""
      },
      {
        "property": "icon",
        "value": ""
      }
    ],
    "entityidfilter": "group.awesome_people",
    "entityidfiltertype": "exact",
    "outputinitially": false,
    "state_type": "str",
    "haltifstate": "home",
    "halt_if_type": "str",
    "halt_if_compare": "is",
    "outputs": 2,
    "output_only_on_state_change": true,
    "x": 270,
    "y": 1320,
    "wires": [
      [
        "39e3ef2b.e4088"
      ],
      []
    ]
  }
]

Automatyzacja rozbudowana

Przecież nie będę latał z pokoju do pokoju szukając otwartego okna, zrobimy to inaczej! 

Kod Node-RED:

[
  {
    "id": "406208bc.d24e48",
    "type": "server-state-changed",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Wather Out <16",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "exposeToHomeAssistant": false,
    "haConfig": [
      {
        "property": "name",
        "value": ""
      },
      {
        "property": "icon",
        "value": ""
      }
    ],
    "entityidfilter": "sensor.weather_tmp",
    "entityidfiltertype": "exact",
    "outputinitially": false,
    "state_type": "num",
    "haltifstate": "16",
    "halt_if_type": "num",
    "halt_if_compare": "lt",
    "outputs": 2,
    "output_only_on_state_change": true,
    "x": 120,
    "y": 1260,
    "wires": [
      [
        "39e3ef2b.e4088"
      ],
      []
    ]
  },
  {
    "id": "459eb74.78ff548",
    "type": "api-current-state",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Balcony window open?",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "outputs": 2,
    "halt_if": "on",
    "halt_if_type": "str",
    "halt_if_compare": "is",
    "override_topic": false,
    "entity_id": "binary_sensor.balcony_window",
    "state_type": "str",
    "state_location": "payload",
    "override_payload": "msg",
    "entity_location": "data",
    "override_data": "msg",
    "blockInputOverrides": false,
    "x": 440,
    "y": 1380,
    "wires": [
      [
        "88c129cd.7c08a8"
      ],
      [
        "f505d13e.4b933"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "880cd931.ca6f28",
    "type": "api-call-service",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Zimno zamknij w gabinecie!",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "debugenabled": false,
    "service_domain": "tts",
    "service": "google_translate_say",
    "entityId": "media_player.office",
    "data": "{\"message\":\"Zimno zamknij w gabinecie!\",\"language\":\"pl\"}",
    "dataType": "json",
    "mergecontext": "",
    "output_location": "payload",
    "output_location_type": "msg",
    "mustacheAltTags": false,
    "x": 780,
    "y": 1520,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "f505d13e.4b933",
    "type": "api-current-state",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Balcony door open?",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "outputs": 2,
    "halt_if": "on",
    "halt_if_type": "str",
    "halt_if_compare": "is",
    "override_topic": false,
    "entity_id": "binary_sensor.balcony_door",
    "state_type": "str",
    "state_location": "payload",
    "override_payload": "msg",
    "entity_location": "data",
    "override_data": "msg",
    "blockInputOverrides": false,
    "x": 440,
    "y": 1460,
    "wires": [
      [
        "88c129cd.7c08a8"
      ],
      [
        "ac55368.e5869c8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "ac55368.e5869c8",
    "type": "api-current-state",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Office window open?",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "outputs": 2,
    "halt_if": "on",
    "halt_if_type": "str",
    "halt_if_compare": "is",
    "override_topic": false,
    "entity_id": "binary_sensor.office_window",
    "state_type": "str",
    "state_location": "payload",
    "override_payload": "msg",
    "entity_location": "data",
    "override_data": "msg",
    "blockInputOverrides": false,
    "x": 440,
    "y": 1540,
    "wires": [
      [
        "880cd931.ca6f28"
      ],
      [
        "b47fabe4.0decd8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "b47fabe4.0decd8",
    "type": "api-current-state",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Bedroom window open?",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "outputs": 2,
    "halt_if": "on",
    "halt_if_type": "str",
    "halt_if_compare": "is",
    "override_topic": false,
    "entity_id": "binary_sensor.bedroom_window",
    "state_type": "str",
    "state_location": "payload",
    "override_payload": "msg",
    "entity_location": "data",
    "override_data": "msg",
    "blockInputOverrides": false,
    "x": 430,
    "y": 1620,
    "wires": [
      [
        "88bec8c1.140fb8"
      ],
      []
    ]
  },
  {
    "id": "88c129cd.7c08a8",
    "type": "api-call-service",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Zimno zamknij okno w dziennym!",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "debugenabled": false,
    "service_domain": "tts",
    "service": "google_translate_say",
    "entityId": "media_player.mini_hallway",
    "data": "{\"message\":\"Zimno zamknij okno w dziennym!\",\"language\":\"pl\"}",
    "dataType": "json",
    "mergecontext": "",
    "output_location": "payload",
    "output_location_type": "msg",
    "mustacheAltTags": false,
    "x": 800,
    "y": 1420,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "39e3ef2b.e4088",
    "type": "api-current-state",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Temperature weather <16",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "outputs": 2,
    "halt_if": "16",
    "halt_if_type": "num",
    "halt_if_compare": "lt",
    "override_topic": false,
    "entity_id": "sensor.weather_tmp",
    "state_type": "str",
    "state_location": "payload",
    "override_payload": "msg",
    "entity_location": "data",
    "override_data": "msg",
    "blockInputOverrides": false,
    "x": 410,
    "y": 1280,
    "wires": [
      [
        "13bab6fc.b61ec9"
      ],
      []
    ]
  },
  {
    "id": "9e338ba4.b10d78",
    "type": "server-state-changed",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Awesome w domu",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "exposeToHomeAssistant": false,
    "haConfig": [
      {
        "property": "name",
        "value": ""
      },
      {
        "property": "icon",
        "value": ""
      }
    ],
    "entityidfilter": "group.awesome_people",
    "entityidfiltertype": "exact",
    "outputinitially": false,
    "state_type": "str",
    "haltifstate": "home",
    "halt_if_type": "str",
    "halt_if_compare": "is",
    "outputs": 2,
    "output_only_on_state_change": true,
    "x": 130,
    "y": 1320,
    "wires": [
      [
        "39e3ef2b.e4088"
      ],
      []
    ]
  },
  {
    "id": "13bab6fc.b61ec9",
    "type": "api-current-state",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Awesome w domu?",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "outputs": 2,
    "halt_if": "home",
    "halt_if_type": "str",
    "halt_if_compare": "is",
    "override_topic": false,
    "entity_id": "group.awesome_people",
    "state_type": "str",
    "state_location": "payload",
    "override_payload": "msg",
    "entity_location": "data",
    "override_data": "msg",
    "blockInputOverrides": false,
    "x": 190,
    "y": 1420,
    "wires": [
      [
        "459eb74.78ff548"
      ],
      []
    ]
  },
  {
    "id": "88bec8c1.140fb8",
    "type": "api-call-service",
    "z": "e47906ea.f77ce8",
    "name": "Zimno zamknij okno w sypialni!",
    "server": "b3e9b226.7fd0c",
    "version": 1,
    "debugenabled": false,
    "service_domain": "tts",
    "service": "google_translate_say",
    "entityId": "media_player.office",
    "data": "{\"message\":\"Zimno zamknij okno w sypialni!\",\"language\":\"pl\"}",
    "dataType": "json",
    "mergecontext": "",
    "output_location": "payload",
    "output_location_type": "msg",
    "mustacheAltTags": false,
    "x": 790,
    "y": 1620,
    "wires": [
      []
    ]
  }
]

Podsumowanie

Chyba w końcu muszę zamontować czujniki otwarcia na pozostałych oknach, bo obecnie nałożyłem je tylko na te które rzeczywiście używam a reszta czujników sobie leży w półce ;)

 


Photo by Anna Dudkova on Unsplash

Chcesz wiedzieć więcej? Dołącz do grupy na FB. Będzie nam też miło jak polubisz Fanpage!

Odkurzacz pionowy bezprzewodowy Dreame T30

Od: 1349 zł 1950 zł | Powiadom gdy cena spadnie

Jest to następna świetnego Dreame T20, lżejszy, mocniejszy i dłużej pracujący na baterii. W dodatku ma szczotkę szczelinową z ledowym podświetleniem oraz bardziej rozbudowany tryb auto. Możliwość dokupienia drugiej baterii (z adapterem) i ładowania jej niezależnie od odkurzacza to ogromny plus tego modelu!

Dziwi brak reklam? Przeczytaj dlaczego i wesprzyj bloga na  ||