Home Assistant - STYJ02YM integracja powoduje problemy z resztą sprzętu Xiaomi!

Home Assistant - STYJ02YM integracja powoduje problemy z resztą sprzętu Xiaomi!

Po aktualizacji Home Assistant do wersji 0.109.x wysypały mi się oczyszczacz Xiaomi purifier 2s oraz nawilżacz Xiaomi humidifier. Problemem okazała się integracja ze STYJ02YM.

Integracja wywoływała stary miio python:

For fan template:
Configuration Invalid
Platform error fan.xiaomi_miio - cannot import name 'AirPurifierMiot' from 'miio' (/usr/local/lib/python3.7/site-packages/miio/__init__.py)

For vacuum
No configuration invalid error
xiaomi_miio: Error on device update!
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 322, in _async_add_entity
  await entity.async_device_update(warning=False)
 File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 472, in async_device_update
  await self.hass.async_add_executor_job(self.update)
 File "/usr/local/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
  result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
 File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/xiaomi_miio/vacuum.py", line 459, in update
  self._fan_speeds = self._vacuum.fan_speed_presets()
AttributeError: 'Vacuum' object has no attribute 'fan_speed_presets'

W tym wypadku wystarczyło wejść na \homeassistant\custom_components\miio2\manifest.json i zmienić (najlepiej Notepad++): python-miio0.4.7 na 0.5.0.1

{
 "domain": "miio2",
 "name": "Xiaomi miio vacuum STYJ02YM",
 "documentation": "",
 "requirements": [
  "construct==2.9.45",
  "python-miio==0.5.0.1"
 ],
 "dependencies": [],
 "codeowners": []
}

Restart całego HA (a najlepiej Reboot przez Supervisor, bo błąd w configuration.yaml to blokuje).

 


Źródło: https://github.com/home-assistant/core/issues/34955?fbclid=IwAR3EMUi2j9jCTg4rhcgLbIjekAlzRd3JYUnFJtWu7chFN-W8Awfbt3T9BSk

 


Chcesz wiedzieć więcej? Dołącz do naszej grupy na FB - będzie nam też miło jak polubisz nasz Fanpage!