Home Assistant - MQTT - konfiguracja Mosquitto broker + Tasmota

Home Assistant - MQTT - konfiguracja Mosquitto broker + Tasmota

Skoro zmieniliśmy oprogramowanie w naszym Sonoff Basic R3 za pomocą Wifi (DIY mode), to czas na konfigurację MQTT - czyli rozszerzeniu, które pozwoli nam zarządzać urządzeniami bezpośrednio przez Home Assistant z pominięciem sieci Internet.

Konfiguracja hass.io

Wykonaj to w tej kolejności co podano, w przeciwnym wypadku to nie zadziała!

 1. Musimy Zainstalować add-on aby to zrobić logujemy się na HA i wchodzimy: Supervisor (Hass.io) -> Add-on store -> MQTT i instalujemy.
  Następnie musimy kliknąć na start aby to rozszerzenie uruchomić natychmiast. Pamiętaj aby ustawić: Start on boot na enable. 2. Tworzymy użytkownika dla MQTT: Configuration -> Users ja nazwałem go mqtt 3. Następnie wchodzimy w Configuration -> Integrations -> + (w prawym dolnym rogu) -> MQTT -> Configure i wprowadzamy dane w nowym oknie: 4. Musi się pojawić poniższe - jeżeli tego nie ma dodaj jak jest a następnie usuń i dodaj jeszcze raz integrację i pojawi się to okno - wyłącz wszystkie adblocki itp.! 


  • Broker: IP Malinki
  • Port: 1883
  • Username: MQTT_USERNAME
  • Password: MQTT_PASSWORD
  • Koniecznie oznaczamy: [v] Enable discovery 
  • I klikamy: Submit

Konfiguracja urządzenia

 1. Logujemy się na naszego Sonoff przez www -> wystarczy znać jego IP i wprowadzić adres w przeglądarkę.

 2. Musimy teraz skonfigurować MQTT, wchodzimy na naszym Sonoffie w Configuration -> Configure MQTT
  Host: IP_MALINKI
  User i Password: wcześniej ustawiony użytkownik

 3. Aby Sonoff działał na auto wykrywaniu, musimy po skonfigurowaniu MQTT wejść w console i wpisać: SetOption19 1 - bez tego autowykrywanie nie będzie działać.
 4. Warto ustawić większą częstotliwość niż 3 minuty na raportowanie czujników (w przypadku pow czy th): teleperiod <wartość w sekundach>

Jeżeli urządzenie po restarcie Hass.io nie jest widoczne, to w MQTT zmień Client i Topic według sugestii (muszą one być unikalne).

Automatyzacja

Bardzo ważnym jest aby Home Assistance zawsze znał stan urządzenia. Może to się rozminąć, kiedy chwilowo zwiesi się router, nie będzie sygnału WiFi, będziemy restartować Hassio itp. Wtedy nasze stany (ON/OFF) Tasmoty mogą się nie zgadzać. Dlatego warto do automation.ymla dodać ten kod:

- alias: "Power state on HA start-up"
  trigger:
    platform: homeassistant
    event: start
  action:
    - service: mqtt.publish
      data:
        topic: "sonoffs/cmnd/state"
        payload: ""

ps. pamiętajcie aby zweryfikować plik przed restartem Hassio!

Obsługa

Teraz nasze urządzenia będą zawsze widoczne w Configuration -> Integrations -> Discovered -> MQTT i możemy nimi tam zarządzać!


Źródła:

https://www.home-assistant.io/addons/mosquitto/

https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Home-Assistant


Chcesz wiedzieć więcej? Dołącz do naszej grupy na FB - będzie nam też miło jak polubisz nasz Fanpage!